Hudební režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HR2 ZK 5 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 104 až 129 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznamovat studenty s celým procesem nahrávání hudebního snímku, jeho zpracováním i

finální úpravou z hlediska úlohy hudebního režiséra.

 1. Rozvíjet schopnost rozpoznávat a posuzovat umělecké kvality hudební interpretace.
 2. Rozvíjet schopnost rozpoznávat zvukovou i uměleckou kvalitu hudební nahrávky.
 3. Seznamovat studenty s vývojem a základními technickými principy záznamu zvuku.
 4. Prohlubovat znalost hudební literatury v souvislosti s charakteristickými znaky historických

stylů a individuálního stylu jednotlivých autorů.

Forma studia

Výklad týkající se problematiky záznamu zvuku a práce hudebního režiséra.

Poslech nahrávek, analýzy hudební interpretace i zvukového řešení nahrávek. Srovnávání různých interpretačních výkonů a diskuse o nich.

Předpoklady a další požadavky

Sluchové předpoklady, hluboké znalosti hudební teorie (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, nauka o nástrojích), schopnost analyzovat hudební dílo.

Minimální povinná docházka 70%.

Obsah kurzu

Přednášková část

 1. Různé typy zvukového záznamu hudby z hlediska způsobu realizace a užití.
 2. Akustický prostor a jeho význam při pořizování hudební nahrávky.
 3. Úloha a postavení hudebního režiséra v současném profesionálním nahrávacím týmu.

Seminární část

 1. Interpretační analýza významných nahrávek, rozbor jejich zvukového pojetí (např.

charakter akustiky prostoru). Diskuse.

 1. Srovnání různých nahrávek téže hudby, analýza interpretace a zvukového pojetí nahrávky.

Diskuse.

Doporučená nebo povinná literatura

Hudební nahrávky (na moderních nosičích CD, DVD, i na nosičích starších (LP, mg. kazety).

 1. Klíčové nahrávky české komorní, symfonické a operní hudby (např. Smetana: Má vlast ?

Talich, Ančerl, Neumann, Smetáček, Bělohlávek, Kubelík atd.)

 1. Významné nahrávky světové hudby (např. historicky poučené snímky J.E. Gardinera -

Mozart: Koncerty pro klavír, Beethoven: Symfonie atd.).

Příslušné notové materiály

Texty:

Jaroslav Rybář: Hudební režie - Učební text zpracovávající problematiku nahrávání vážné hudby a hudební režie. (Tento text zatím nemá podobu oficiálních skript předmětu Hudební režie).

Vydané publikace:

Václav Vlachý: Praxe zvukové techniky

Václav Zamazal: Hudební nástroje před mikrofonem

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

 1. Celková aktivita při seminárních diskusích.
 2. Písemně vypracovaná semestrální seminární práce (komparace nahrávek z hlediska

interpretace a zvukového pojetí - srovnávají se nejméně tři různé nahrávky) a její

prezentace na semináři.

 1. Písemně vypracovaná recenze nejméně dvou navštívených koncertů nebo operních

představení.

 1. Absolvování ústní ročníkové zkoušky z přednášeného předmětu.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů