Hudební režie 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HR6 Z 9 2T česky letní

Garant předmětu

Jaroslav RYBÁŘ, Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav RYBÁŘ, Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Vytvořit ucelenou představu o úkolech hudebního režiséra při nahrávacím procesu, střihu a

konečném zpracování hudební nahrávky.

 1. Dále rozvíjet schopnost rozpoznávat a posuzovat umělecké kvality hudební interpretace.
 2. Dále rozvíjet schopnost rozpoznávat zvukovou i uměleckou kvalitu hudební nahrávky.
 3. Prohlubovat znalost hudební literatury, historických stylů a individuálního stylu

jednotlivých autorů v souvislosti s úlohou hudebního režiséra v nahrávacím studiu.

 1. Průběžně seznamovat studenty s vývojem a základními technickými principy záznamu

zvuku.

Forma studia

Výklad týkající se problematiky záznamu zvuku a práce hudebního režiséra.

Poslech nahrávek, analýzy hudební interpretace i zvukového řešení nahrávek. Srovnávání různých interpretačních výkonů a diskuse o nich.

Předpoklady a další požadavky

Sluchové předpoklady, hluboké znalosti hudební teorie (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, nauka o nástrojích), schopnost analyzovat hudební dílo. Předpokládá se znalost obsahu výuky daného předmětu v předchozích ročnících studia.

Obsah kurzu

Přednášková část

 1. Konečné zpracování snímku - mastering.
 2. Dodatečná úprava původního akustického prostoru nahrávky - umělý dozvuk.
 3. Řazení skladeb resp. jejich částí v konečné verzi snímku.
 4. Specifické problémy natáčení a zpracování živé, neboli live nahrávky.
 5. Úprava a zpracování historických snímků pomocí moderních technologií.
 6. Otázky dramaturgie hudebních nahrávek na moderních nosičích.

Seminární část

 1. Interpretační analýza významných nahrávek, rozbor jejich zvukového pojetí (charakter

akustiky prostoru, míra dozvuku, způsob snímání, prezence čí absence apod.). Diskuse.

 1. Srovnání různých nahrávek téže hudby, analýza interpretace a zvukového pojetí nahrávky.

Diskuse.

 1. Rozprava a diskuse na témata diplomových prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Hudební nahrávky (na moderních nosičích CD, DVD, i na nosičích starších (LP, mg. kazety).

 1. Klíčové nahrávky české komorní, symfonické a operní hudby (např. Smetana: Má vlast ?

Talich, Ančerl, Neumann, Smetáček, Bělohlávek, Kubelík atd.)

 1. Významné nahrávky světové hudby (např. historicky poučené snímky J.E. Gardinera ?

Mozart: Koncerty pro klavír, Beethoven: Symfonie atd.).

Příslušné notové materiály

Texty:

Jaroslav Rybář: Hudební režie

Učební text zpracovávající problematiku nahrávání vážné hudby a hudební režie. (Tento text zatím nemá podobu oficiálních skript předmětu Hudební režie).

Vydané publikace:

Václav Syrový: Akustika

Václav Vlachý: Praxe zvukové techniky

Ladislav Šíp: Nahrávání a reprodukovaná hudba

Ladislav Šíp: Pěvci před mikrofonem

Václav Zamazal: Hudební nástroje před mikrofonem

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

 1. Celková aktivita při seminárních diskusích.
 2. Absolvování státní zkoušky z přednášeného předmětu.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů