Hudební režie 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HR8 ZK 13 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 304 až 369 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Vytvořit ucelenou představu o úkolech hudebního režiséra při nahrávacím procesu, střihu a

konečném zpracování hudební nahrávky.

 1. Rozvoj schopnosti analyzovat výkon interpreta.
 2. Rozvoj schopnosti analyzovat zvukovou kvalitu hudební nahrávky.
 3. Prohlubovat znalost hudební literatury se zvláštním zřetelem k historickým stylům a

skladebným technikám soudobé hudby.

 1. Průběžně seznamovat studenty s vývojem a základními technickými principy záznamu

zvuku.

Forma studia

Výklad týkající se problematiky práce hudebního režiséra ve studiu, nejrůznější aspekty této činnosti (npř. žánr nahrávané hudby, historická hudba, současná hudba atd., dále psychologické aspekty práce hud. režiséra apod.).

Poslech nahrávek, analýzy hudební interpretace i zvukového řešení nahrávek. Srovnávání různých interpretačních výkonů a diskuse o nich.

Analýza výkonů samotných studentů v předmětu Praxe ve studiu.

Předpoklady a další požadavky

Sluchové předpoklady, hluboké znalosti hudební teorie (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, nauka o nástrojích), schopnost analyzovat hudební dílo.

Předpokládá se znalost obsahu výuky daného předmětu v předchozích ročnících studia.

Minimální povinná docházka 70%.

Obsah kurzu

Přednášková část

 1. Konkrétní úkoly hudebního režiséra během vzniku nahrávky.
 2. Diferenciace pracovních postupů v závislosti na druhu nahrávané hudby.
 3. Sestřih hudebního snímku - postup práce.
 4. Vývoj techniky střihu.
 5. Estetické aspekty střihové montáže hudební nahrávky.

Seminární část

 1. Interpretační analýza významných nahrávek, rozbor jejich zvukového pojetí (charakter

akustiky prostoru, míra dozvuku, způsob snímání, prezence čí absence apod.). Diskuse.

 1. Srovnání různých nahrávek téže hudby, analýza interpretace a zvukového pojetí nahrávky.

Diskuse.

 1. Analýza a diskuse nad výkony studentů při nahrávání v předmětu Praxe ve studiu.

Doporučená nebo povinná literatura

Hudební nahrávky (na moderních nosičích CD, DVD, i na nosičích starších (LP, mg. kazety).

 1. Klíčové nahrávky české komorní, symfonické a operní hudby (např. Smetana: Má vlast ?

Talich, Ančerl, Neumann, Smetáček, Bělohlávek, Kubelík atd.)

 1. Významné nahrávky světové hudby (např. historicky poučené snímky J.E. Gardinera ?

Mozart: Koncerty pro klavír, Beethoven: Symfonie atd.).

Příslušné notové materiály

Texty:

Jaroslav Rybář: Hudební režie

Učební text zpracovávající problematiku nahrávání vážné hudby a hudební režie. (Tento text zatím nemá podobu oficiálních skript předmětu Hudební režie).

Vydané publikace:

Václav Syrový: Akustika

Václav Vlachý: Praxe zvukové techniky

Ladislav Šíp: Nahrávání a reprodukovaná hudba

Ladislav Šíp: Pěvci před mikrofonem

Václav Zamazal: Hudební nástroje před mikrofonem

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

 1. Celková aktivita při seminárních diskusích.
 2. Písemně vypracovaná semestrální seminární práce (analýza interpretačního výkonu a

zvukového pojetí nahrávky) a její prezentace na semináři.

 1. Písemně vypracovaná recenze nejméně dvou navštívených koncertů nebo operních

představení.

 1. Absolvování ústní ročníkové zkoušky z přednášeného předmětu.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů