Percepční hodnocení jako experimetnální metoda

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171MPHEM Z 1 BLOK česky zimní

Garant předmětu

Marek FRIČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek FRIČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače s metodickými postupy a technickým provedením přípravy percepčních testů ve vícero SW vyvinutých ve Výzkumném centru hudební akustiky (webová aplikace PsychotestEditor a MTB SW ListeningTest).
  2. Seznámit posluchače s přípravou testů (stanovení hypotéz poslechu), přípravou stimulů (nahrávek, multimedií), a naprogramováním samotného testovacího rozhraní.
  3. V části o zpracování výsledků se posluchači naučí vyhodnocovat shodu hodnotitelů, stanovit výsledná hodnocení dle rozložení hodnot vícero hodnotitelů. Na základě dalšího statistického zpracovávaní výsledných hodnocení (korelační analýza, ANOVA, faktorová analýza) se seznámí se základy interpretace získaných výsledků.

Forma studia

Modulová výuka 4x po 3 vyuč. hodinách

Termíny výuky budou stanoveny na základě dohody se studenty (vybere se nejvhodnější termín).

Mezi bloky bude dostatečný čas, aby vyřešili domácí úkoly.

Předpoklady a další požadavky

Vhodné je mít absolvovaný předmět o metodách výzkumu, nebo mít připraveny pracovní výzkumné otázky týkající se percepčního hodnocení.

Obsah kurzu

  1. modulový kurz

a) metodické rozdělení typů percepčních testů (škálování, seřaďování, párové porovnávaní, a jiné.)

b) příprava výzkumních otázek a hypotéz

c) příprava stimulů

Úkol1: příprava stimulových souborů pro použití v testu

  1. kurz

a) Práce s ListeningTest – předdefinované typy testů, vkládání stimulů

b) Práce s PsychotestEditorem (PTE) – objekty

c) Vytvoření konta v PTE a vkládaní stimulových souborů

Úkol2: příprava úvodní obrazovky a poučrní v PTE

3.kurz

a) práce s PTE – programování testových obrazovek (škálování, seřaďování, párové porovnávaní a jiné)

b) Práce s PTE – grafická úprava jednotlivých objektů

Úkol3: vytvoření minimálně 2 typů testů

  1. kurz

a) Práce s PTE – získání dat výsledků a jejich příprava pro další analýzu

b) Zpracování výsledků v ListeningTest – statistických modulech

Úkol4: vyhodnocení minimálně 2 typů testů a protokol zpracování výsledků

Doporučená nebo povinná literatura

Manuál softvéru PsychotestEditor

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny na základě aktivní účasti v kurzech a na základě písemné seminární práce shrnující a interpretujícíc zjištěné výsledky zpracování domácích úkolů (výsledků minimálně 2 poslechových testů).

Poznámka

BLOK - informace u RNDr. Marka Friče, Ph.D.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů