Praxe ve studiu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PS1 Z 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 89 až 114 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří GEMROT, Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatně realizovat hudební nahrávky; tj. především řídit nahrávací proces a dokázat smysluplně spolupracovat se zvukovým režisérem při zpracování a dokončování nahrávky jakožto hudební režisér. Studenti si osvojují potřebné návyky: analytické slyšení, rychlé rozhodování, schopnost jasně formulovat své připomínky k výkonu hudebníků.

Forma studia

Samostatná realizace hudebních snímků ve školním nahrávacím studiu ve spolupráci s posluchači oboru Zvuková tvorba. K nahrávání jsou zváni studenti instrumentálních kateder.

Předpoklady a další požadavky

Obecné talentové předpoklady.

Nutnost paralelně absolvovat přednáškové i seminární lekce předmětu Hudební režie.

Obsah kurzu

V úvodu se studenti při praktických pokusech seznamují s nahrávací technikou: 1. s technikou analogovou, která, ač zřídka používaná, umožňuje lépe poznat procesy, ke kterým dochází při zpracování nahrávky.

  1. se základními zásadami práce s mikrofony
  2. s moderní digitální nahrávací technikou.

Studenti rovněž realizují své vlastní, samostatné hudební nahrávky. Učí se spolupráci se studenty zvukové tvorby. Spolu s nimi natočí a sestříhají hudební nahrávku a dovedou ji do konečného tvaru. Nahrávají se skladby pro sólový nástroj jednodušší faktury (klasická sonáta apod.). Při nahrávání je kladen důraz na rozvíjení schopnosti zaposlouchat se do probíhajícího záběru a smysluplně reagovat věcnými připomínkami. Zároveň se student učí vést si evidenci jednotlivých záběrů a mít tak neustálý přehled o natočeném materiálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál nahrávané hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

  1. Celkové počínání při nahrávacím procesu (např. orientace v notovém textu, věcnost a smysluplnost připomínek k výkonu hudebníků, rychlost rozhodování, vedení nahrávacího protokolu).
  2. Celkové počínání při zpracování natočeného materiálu (přehled o kvalitě natočených záběrů, schopnost posuzovat kvalitu střihů, schopnost posoudit potřebnou míru konečných zvukových úprav snímku).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů