Praxe ve studiu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PS1 zápočet 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 89 až 114 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří GEMROT, Sylva STEJSKALOVÁ

Obsah

V úvodu se studenti při praktických pokusech seznamují s nahrávací technikou: 1. s technikou analogovou, která, ač zřídka používaná, umožňuje lépe poznat procesy, ke kterým dochází při zpracování nahrávky.

  1. se základními zásadami práce s mikrofony
  2. s moderní digitální nahrávací technikou.

Studenti rovněž realizují své vlastní, samostatné hudební nahrávky. Učí se spolupráci se studenty zvukové tvorby. Spolu s nimi natočí a sestříhají hudební nahrávku a dovedou ji do konečného tvaru. Nahrávají se skladby pro sólový nástroj jednodušší faktury (klasická sonáta apod.). Při nahrávání je kladen důraz na rozvíjení schopnosti zaposlouchat se do probíhajícího záběru a smysluplně reagovat věcnými připomínkami. Zároveň se student učí vést si evidenci jednotlivých záběrů a mít tak neustálý přehled o natočeném materiálu.

Výsledky učení

Samostatně realizovat hudební nahrávky; tj. především řídit nahrávací proces a dokázat smysluplně spolupracovat se zvukovým režisérem při zpracování a dokončování nahrávky jakožto hudební režisér. Studenti si osvojují potřebné návyky: analytické slyšení, rychlé rozhodování, schopnost jasně formulovat své připomínky k výkonu hudebníků.

Předpoklady a další požadavky

Obecné talentové předpoklady.

Nutnost paralelně absolvovat přednáškové i seminární lekce předmětu Hudební režie.

Literatura

Notový materiál nahrávané hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

  1. Celkové počínání při nahrávacím procesu (např. orientace v notovém textu, věcnost a smysluplnost připomínek k výkonu hudebníků, rychlost rozhodování, vedení nahrávacího protokolu).
  2. Celkové počínání při zpracování natočeného materiálu (přehled o kvalitě natočených záběrů, schopnost posuzovat kvalitu střihů, schopnost posoudit potřebnou míru konečných zvukových úprav snímku).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů