Praxe ve studiu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PS1 Z 5 4T česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří GEMROT, Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatně realizovat hudební nahrávky; tj. především řídit nahrávací proces a dokázat smysluplně spolupracovat se zvukovým režisérem při zpracování a dokončování nahrávky jakožto hudební režisér. Studenti si osvojují potřebné návyky: analytické slyšení, rychlé rozhodování, schopnost jasně formulovat své připomínky k výkonu hudebníků.

Forma studia

Samostatná realizace hudebních snímků ve školním nahrávacím studiu ve spolupráci s posluchači oboru Zvuková tvorba. K nahrávání jsou zváni studenti instrumentálních kateder.

Předpoklady a další požadavky

Obecné talentové předpoklady.

Nutnost paralelně absolvovat přednáškové i seminární lekce předmětu Hudební režie.

Obsah kurzu

V úvodu se studenti při praktických pokusech seznamují s nahrávací technikou: 1. s technikou analogovou, která, ač zřídka používaná, umožňuje lépe poznat procesy, ke kterým dochází při zpracování nahrávky.

  1. se základními zásadami práce s mikrofony
  2. s moderní digitální nahrávací technikou.

Studenti rovněž realizují své vlastní, samostatné hudební nahrávky. Učí se spolupráci se studenty zvukové tvorby. Spolu s nimi natočí a sestříhají hudební nahrávku a dovedou ji do konečného tvaru. Nahrávají se skladby pro sólový nástroj jednodušší faktury (klasická sonáta apod.). Při nahrávání je kladen důraz na rozvíjení schopnosti zaposlouchat se do probíhajícího záběru a smysluplně reagovat věcnými připomínkami. Zároveň se student učí vést si evidenci jednotlivých záběrů a mít tak neustálý přehled o natočeném materiálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál nahrávané hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

  1. Celkové počínání při nahrávacím procesu (např. orientace v notovém textu, věcnost a smysluplnost připomínek k výkonu hudebníků, rychlost rozhodování, vedení nahrávacího protokolu).
  2. Celkové počínání při zpracování natočeného materiálu (přehled o kvalitě natočených záběrů, schopnost posuzovat kvalitu střihů, schopnost posoudit potřebnou míru konečných zvukových úprav snímku).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
09:00–12:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–12:00 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů