Praxe ve studiu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PS6 Z 8 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 158 až 198 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatně realizovat hudební nahrávky; řídit nahrávací proces a dokázat smysluplně spolupracovat se zvukovým režisérem při zpracování a dokončování nahrávky jakožto hudební režisér. Studenti si osvojují potřebné návyky: analytické slyšení, rychlé rozhodování, schopnost jasně formulovat své připomínky a připravovat již při natáčení plán sestřihu.

Forma studia

Samostatná realizace hudebních snímků ve školním nahrávacím studiu ve spolupráci s posluchači oboru Zvuková tvorba. K nahrávání jsou zváni studenti instrumentálních kateder.

Předpoklady a další požadavky

Obecné talentové předpoklady. Znalosti osvojené v předchozích ročnících studia.

Nutnost paralelně absolvovat přednáškové i seminární lekce předmětu Hudební režie.

Obsah kurzu

Studenti hudební režie ve spolupráci se studenty Zvukové tvorby realizují své vlastní, samostatné hudební nahrávky. Společně natočí a sestříhají alespoň dvě různé hudební nahrávky a dovedou je do konečného tvaru. Studenti se aktivně podílí na tvorbě zvukové koncepce nahrávky i na konečné úpravě snímku (umělý dozvuk, zvukové korekce apod.).Nahrávají se skladby pro různá větší komorní seskupení, popř. komorní orchestr. Při nahrávání je kladen důraz na rozvíjení schopnosti zaposlouchat se do probíhajícího záběru a smysluplně reagovat věcnými připomínkami. Studenti jsou vedeni k tomu, aby během natáčení zároveň byli schopni připravit rámcový plán sestřihu. To předpokládá dobrý přehled o kvalitě natočeném materiálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál nahrávané hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Celkové počínání při nahrávacím procesu (např. orientace v notovém textu, věcnost a smysluplnost připomínek k výkonu hudebníků, rychlost rozhodování, vedení nahrávacího protokolu a příprava střihového plánu).
  2. Celkové počínání při zpracování natočeného materiálu (přehled o kvalitě natočených záběrů, schopnost posuzovat kvalitu střihů, schopnost posoudit potřebnou míru konečných zvukových úprav snímku).

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů