Praxe ve studiu 8

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PS8 zkouška 8 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 158 až 198 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaroslav RYBÁŘ, Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav RYBÁŘ, Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatně realizovat hudební nahrávky; řídit nahrávací proces a dokázat smysluplně spolupracovat se zvukovým režisérem při zpracování a dokončování nahrávky jakožto hudební režisér. Studenti si upevňují a rozvíjejí potřebné návyky: analytické slyšení, rychlé rozhodování, schopnost jasně formulovat své připomínky a připravovat již při natáčení plán sestřihu.

Forma studia

Samostatná realizace hudebních snímků ve školním nahrávacím studiu ve spolupráci s posluchači oboru Zvuková tvorba. K nahrávání jsou zváni studenti instrumentálních kateder.

Předpoklady a další požadavky

Obecné talentové předpoklady. Znalosti osvojené v předchozích ročnících studia, nebo určitá míra praktických znalostí a dovedností v daném oboru.

Nutnost paralelně absolvovat přednáškové i seminární lekce předmětu Hudební režie.

Obsah kurzu

Studenti hudební režie ve spolupráci se studenty Zvukové tvorby realizují své vlastní, samostatné hudební nahrávky. Společně natočí, sestříhají a dovedou do konečného tvaru alespoň dvě různé hudební nahrávky. Studenti se aktivně podílí na tvorbě zvukové koncepce nahrávky i na konečné úpravě snímku (umělý dozvuk, zvukové korekce apod.). Nahrávají se skladby pro různá větší komorní seskupení, všech slohových období. Studenti se seznamují s problematikou nahrávání historické i soudobé hudby. Při nahrávání je kladen důraz na rozvíjení schopnosti zaposlouchat se do probíhajícího záběru a smysluplně reagovat věcnými připomínkami. Studenti jsou vedeni k tomu, aby během natáčení zároveň byli schopni připravit rámcový plán sestřihu. To předpokládá dobrý přehled o kvalitě natočeném materiálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál nahrávané hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

  1. Celkové počínání při nahrávacím procesu (např. orientace v notovém textu, věcnost a smysluplnost připomínek k výkonu hudebníků, rychlost rozhodování, vedení nahrávacího protokolu a příprava střihového plánu).
  2. Celkové počínání při zpracování natočeného materiálu (přehled o kvalitě natočených záběrů, schopnost posuzovat kvalitu střihů, schopnost posoudit potřebnou míru konečných zvukových úprav snímku).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů