Praxe ve studiu 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PS8 ZK 8 4T česky letní

Garant předmětu

Jaroslav RYBÁŘ, Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav RYBÁŘ, Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatně realizovat hudební nahrávky; řídit nahrávací proces a dokázat smysluplně spolupracovat se zvukovým režisérem při zpracování a dokončování nahrávky jakožto hudební režisér. Studenti si upevňují a rozvíjejí potřebné návyky: analytické slyšení, rychlé rozhodování, schopnost jasně formulovat své připomínky a připravovat již při natáčení plán sestřihu.

Forma studia

Samostatná realizace hudebních snímků ve školním nahrávacím studiu ve spolupráci s posluchači oboru Zvuková tvorba. K nahrávání jsou zváni studenti instrumentálních kateder.

Předpoklady a další požadavky

Obecné talentové předpoklady. Znalosti osvojené v předchozích ročnících studia, nebo určitá míra praktických znalostí a dovedností v daném oboru.

Nutnost paralelně absolvovat přednáškové i seminární lekce předmětu Hudební režie.

Obsah kurzu

Studenti hudební režie ve spolupráci se studenty Zvukové tvorby realizují své vlastní, samostatné hudební nahrávky. Společně natočí, sestříhají a dovedou do konečného tvaru alespoň dvě různé hudební nahrávky. Studenti se aktivně podílí na tvorbě zvukové koncepce nahrávky i na konečné úpravě snímku (umělý dozvuk, zvukové korekce apod.). Nahrávají se skladby pro různá větší komorní seskupení, všech slohových období. Studenti se seznamují s problematikou nahrávání historické i soudobé hudby. Při nahrávání je kladen důraz na rozvíjení schopnosti zaposlouchat se do probíhajícího záběru a smysluplně reagovat věcnými připomínkami. Studenti jsou vedeni k tomu, aby během natáčení zároveň byli schopni připravit rámcový plán sestřihu. To předpokládá dobrý přehled o kvalitě natočeném materiálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál nahrávané hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

  1. Celkové počínání při nahrávacím procesu (např. orientace v notovém textu, věcnost a smysluplnost připomínek k výkonu hudebníků, rychlost rozhodování, vedení nahrávacího protokolu a příprava střihového plánu).
  2. Celkové počínání při zpracování natočeného materiálu (přehled o kvalitě natočených záběrů, schopnost posuzovat kvalitu střihů, schopnost posoudit potřebnou míru konečných zvukových úprav snímku).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů