Praxe zvukové tvorby 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZT3 zkouška 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Jan STŘEDA, Ondřej URBAN

Obsah

Záznam sólového nástroje (zpěvu), komorního souboru, komorního orchestru, symfonického orchestru se sóly, pěveckého sboru. Kombinace mikrofonních systémů, použití spotů. Live mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl. Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu. Programování scén.

Výsledky učení

Smyslem cvičení je praktické nabývání profesních dovedností ve snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a zpracování hudebního signálu pro potřeby vzniku autonomních zvukových děl. Cvičení jsou prováděna v týmové spolupráci s hudebními režiséry či samostatně. V jednotlivých cvičeních je upřednostňován stereofonní formát.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z akustiky, elektroakustiky, teorie hudebního signálu a hudební teorie. Bezpečná znalost práce na počítači s MacOS i PC.

Literatura

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia Hudební fakulty AMU.

Zamazal, Václav: Hudební nástroje před mikrofonem, Editio Supraphon 1975

Dickreiter, Michael: Mikrofon-Aufnahmetechnik, S.Hirzel, Leipzig, 2003

Walne, Graham: Sound for Theatre, Whitstable, Kent, 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na cvičeních.

Poznámka

Praxe částečně vychází z potřeb výuky ostatních oborů na Hudební a taneční fakultě a z nabídky praxe ve Zvukovém studiu HAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
URBAN O.
STŘEDA J.

14:00–17:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–17:00 Ondřej URBAN
Jan STŘEDA
Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů