Praxe zvukové tvorby 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZT5 zkouška 8 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 182 až 222 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Oldřich SLEZÁK, Tomáš ZIKMUND

Obsah

Záznam sólového nástroje (zpěvu), komorního souboru, komorního orchestru, symfonického orchestru se sóly, pěveckého sboru. Záznam vokálně instrumentálních děl s varhanami. Modifikace a kombinace mikrofonních systémů, použití spotů. Live mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl. Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu. Programování rozsáhlejších scén. Ambiofonní performance.

Výsledky učení

Smyslem cvičení je hlubší rozvoj profesních dovedností ve snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a zpracování hudebního signálu pro potřeby vzniku autonomních zvukových děl. Cvičení přispívají zejména k nárůstu zkušeností nahrávání v neznámých koncertních či chrámových prostorech. Cvičení jsou prováděna v týmové spolupráci s hudebními režiséry či samostatně. Jednotlivá cvičení zahrnují jak stereofonní formát tak i vícekanálové formáty. Zároveň je vytvořen přesah do tzv. nonartificiální hudby.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z oblasti zvukové techniky, hudební akustiky, akustiky hudebních nástrojů a lidského hlasu. Profesní dovednosti na úrovni bakalářského stupně Zvukové tvorby HAMU.

Literatura

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia Hudební fakulty AMU.

Zamazal, Václav: Hudební nástroje před mikrofonem, Editio Supraphon 1975

Dickreiter, Michael: Mikrofon-Aufnahmetechnik, S.Hirzel, Leipzig, 2003

Walne, Graham: Sound for Theatre, Whitstable, Kent, 1990

Schoeps: Surround Brochure, 2006

Streicher, Ron: Decca Tree ? It's not just for stereo any more, 2010

Wittek, Helmut: ... about stereo and Surround, Karlsruhe 2007

Katz, Bob: Mastering Audio, Focal Press, Oxford (GB) 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na cvičeních.

Poznámka

Praxe částečně vychází z potřeb výuky ostatních oborů na Hudební a taneční fakultě a z nabídky praxe ve Zvukovém studiu HAMU. Zároveň je podřízena nabídce nahrávání v Českém rozhlase, Rudolfinu a aktivitám pedagogů ve vlastní praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
DVOŘÁK A.
ZIKMUND T.

14:00–17:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–17:00 Aleš DVOŘÁK
Tomáš ZIKMUND
Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů