Specializovaná sluchová analýza 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSA7 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozeznávání delších melodických útvarů (témata z barokní, klasické a romantické literatury).

Rozvíjení schopnosti analýzovat komplikovanější útvary hudby 20. stol. Postupné soustavné budování schopnosti relačního slyšení, chromaticky, na podkladě daného vztažného tónu (např komorní „a“). Sluchová orientace v klasicko-romantickém harmonickém systému.

Rozvoj schopnosti pojmout sluchem komplexní ustrojení hudební věty (melodie, harmonie, rytmus, instrumentace, formální půdorys).

Forma studia

Práce probíhá u klavíru, především však pomocí nahrávky, formou diktátu. Práce s nahrávkou umožňuje vnímat struktury v původním kontextu a simulovat situaci hudebního režiséra ve studiu.

Předpoklady a další požadavky

Přirozené hudebně sluchové předpoklady. Dosažení znalostí a dovedností na úrovni absolventa bakalářského studia.

Obsah kurzu

Delší melodické diktáty, témata z barokní, klasické a romantické literatury i hudby novější (20.stol.).

Prohlubování relačního slyšení na podkladě daného vztažného tónu.

Práce s nahrávkou.

Diktáty, jejichž součástí je i analýza harmonického průběhu hudební věty.

Celý proces sluchové analýzy postupně směřuje k co nejkomplexnějšímu zápisu daného úseku, včetně harmonie, rytmu a instrumentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál a nahrávky. Příklady z hudební literatury: témata sonát, symfonií a dalších skladeb z období baroka, klasicismu, romantismu i hudby 20.stol..

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

výsledků sluchových diktátů a po celkovém zhodnocení schopností rozeznávat sluchem hudební struktury.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů