Seminář zvukové tvorby 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SZT5 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin PINKAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Martin PINKAS, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Zvládnutí prezentace vlastního úsudku a zkušenost s vystupováním před odbornou veřejností. Schopnost účastnit se aktivně diskuze, obhajoba vlastních názorů, osvojení si odborné terminologie.

V případě účasti zahraničních studentů nebo hostů může být vedení semináře zcela nebo částečně v anglickém jazyce.

Poskytuje prostor pro odborné explikace aktuálních témat z oblasti zvukové tvorby, které přednáší pedagog, případně pozvaní hosté a studenti.

Obsahem jsou konzultace nahrávacích projektů, jejich přípravy a hodnocení výsledků.

Tematické okruhy:

Reflexe zadání seminárních prací a témat z aktuální problematiky oboru zvuková tvorba.

Dokumentace vlastních nahrávacích projektů

Diskuze o aktuálním nahrávání

Analýza zvukového obrazu na současných i historických nahrávkách

Výsledky učení

Student je schopen zpracování a prezentace zadaného tématu v požadovaném rozsahu, používá odbornou terminologii, reflektuje vlastní vystupování a dokáže diskutovat na odpovídající odborné úrovni. Umí vyhledat a zpracovat textové studijní zdroje.

Předpoklady a další požadavky

Prezentace vlastní tvorby, povinná účast minimálně 70%.

Literatura

Povinné zdroje:

Vlastní archiv realizovaných nahrávek

Do programu semináře mohou být zařazeny exkurze do institucí jakými jsou Národní technické muzeum, České muzeum hudby, Česká televize, Rudolfinum, Český národní symfonický orchestr a např. další soukromá nahrávací studia.

Hodnoticí metody a kritéria

Student prezentuje v průběhu semestru alespoň jednu seminární práci, ve které se věnuje analýze vybrané vlastní zvukové nahrávky z hlediska popisu realizace, vzniklých úskalí, metod řešení problému a sebekritického zhodnocení výsledku. Účast na semináři je povinná, požadovaná docházka je nejméně 70 %. Při splnění všech podmínek získává student zápočet.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů