Teorie zvukové tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZT2 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru

Forma studia

Kontkatní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v základních pojmech z akustiky a zvukové techniky

Obsah kurzu

Akustický přenos zvukové informace a jeho kvalita

Vliv elektroakustického řetězce na kvalitu přenosu zvukové informace

Zvukový záznam jako prostředek stylizace zvukové informace a jeho kvalita

Realita a virtualita zvuku

Akustické hudební nástroje a jejich zvukový vývoj

Elektroakustické a elektronické hudební nástroje a jejich zvukový vývoj

Přirozený a umělý zvukový signál a jejich kvalitativní konfrontace

Doporučená nebo povinná literatura

V. Syrový, Teorie zvukové tvorby, rukopisné poznámky, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů