Teorie zvukové tvorby 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZT6 zkouška 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Prostorová reprodukce

Wavefield Syntéza

Koincidenční a nekoincidenční surroundové mikrofonní techniky

Umělá ambiofonie 5.1.

Výsledky učení

Náplň předmětu tvoří hlubší výklad aspektů tvůrčí práce se zvukem ve smyslu sjednocení i konfrontace obecně estetických, psychologických a uměleckých hledisek s technickými podmínkami současné zvukové výroby s ohledem na uměleckou profilaci konkrétního posluchače a požadavky zvukové pedagogiky.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z obecné teorie zvukové tvorby na úrovni bakalářského stupně Zvukové tvorby Hudební fakulty AMU.

Literatura

Syrový Václav, Teorie zvukové tvorby, rukopisné poznámky. 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů