Teorie zvukové tvorby 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZT6 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Náplň předmětu tvoří hlubší výklad aspektů tvůrčí práce se zvukem ve smyslu sjednocení i konfrontace obecně estetických, psychologických a uměleckých hledisek s technickými podmínkami současné zvukové výroby s ohledem na uměleckou profilaci konkrétního posluchače a požadavky zvukové pedagogiky.

Forma studia

Kontkatní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z obecné teorie zvukové tvorby na úrovni bakalářského stupně Zvukové tvorby Hudební fakulty AMU.

Obsah kurzu

Prostorová reprodukce

Wavefield Syntéza

Koincidenční a nekoincidenční surroundové mikrofonní techniky

Umělá ambiofonie 5.1.

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový Václav, Teorie zvukové tvorby, rukopisné poznámky. 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů