Úvod do praxe zvukové tvorby 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171UPZT1 ZK 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin PINKAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin PINKAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je praktické procvičení základních dovedností práce se zvukovým materiálem.

Forma studia

Interaktivní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z akustiky, elektroakustiky, teorie hudebního signálu a hudební teorie. Bezpečná znalost práce na počítači s MacOS i PC.

Obsah kurzu

Kategorie zvuků - mluvené slovo, ruchy, atmosféry, hudba

Nahrávání mluveného slova, výběr mikrofonů. Exteriéry, interiéry, studio.

Stylizace mluveného projevu. Komentáře, reportáže.

Záznam ruchů, mono vs. stereo. Stylizace ruchů pro potřeby filmu, rozhlasu.

Archivace, zvukové banky na CD-Audio

Střih mluveného slova a hudby v destruktivní formě.

Doporučená nebo povinná literatura

Zamazal Václav, Hudební nástroje před mikrofonem, Editio Supraphon 1975

Vlachý Václav, Praxe zvukové techniky, Muzikus 1995

Bláha Ivo, Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivitita na odborných cvičeních.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů