Úvod do praxe zvukové tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171UPZT2 ZK 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je praktické procvičení základních dovedností práce se zvukovým materiálem.

Forma studia

Interaktivní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z akustiky, elektroakustiky, teorie hudebního signálu a hudební teorie. Bezpečná znalost práce na počítači s MacOS i PC.

Obsah kurzu

Stereofonní mikrofonní systémy, lokalizace ve stereofonní bázi (reproduktory, sluchátka), intenzitní a fázová složka stereofonního signálu

Záznam hudebních nástrojů (zpěvu) ve studiových podmínkách

Záznam koncertu

Střih hudby v nedestruktivní formě, vedení hudebně režijních poznámek

Zpracování hudební nahrávky pro formát CD-Audio

Doporučená nebo povinná literatura

Zamazal Václav, Hudební nástroje před mikrofonem, Editio Supraphon 1975

Vlachý Václav, Praxe zvukové techniky, Muzikus 1995

Bláha Ivo, Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivitita na odborných cvičeních.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů