Základy akustiky 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZAK2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vysvětluje základní jevy a pojmy z fyzikální, prostorové a hudební akustiky.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z matematiky a fyziky.

Obsah kurzu

Akustika

 1. Historie akustických poznání: metody výzkumu produkování, šíření a vnímání zvuku, zásadní akustické objevy a zákony
 2. Exkurze do MARC: bezodrazová místnost, použití a fyzikální vlastnosti, stroboskop, vysokorychlostní kamera, impedanční měření rezonátorů, měření vibrací (akcelerometr, interferometr, ESPI, PIV)
 3. Základní akustické veličiny a jejich interpretace: akustický tlak, rychlost, intenzita, výkon, energie, impedance, hodnoty efektivní, střední, logaritmické
 4. Elektroakustické a elektromechanické analogie: akustické prvky a soustavy, Hemholtzův rezonátor, izolace, akustické měniče
 5. Souvislosti mezi mechanickými a akustickými soustavami; fyzikální makroskopické veličiny popisující plynné prostředí z akustického hlediska, rychlost šíření zvuku: závislost na teplotě, tlaku a vlhkosti vzduchu a její důsledky

Psychoakustika

 1. Psychoakustické zákonitosti: základy fyziologie sluchu ve vazbě na proces slyšení, sluchový vjem, subjektivnost zvukových prožitků
 2. Základy psychoakustikých měření: nepodobnost, seřazování, párové srovnávání, škálování vlastností, slovní hodnocení, realizace měření subjektivních vlastností a zpracování výsledků
 3. Audiometrie, nadprahová hlasitost, křivky stejné hlasitosti, hladiny hlasitosti, hladiny akustického tlaku dBA,B,C
 4. Objektivní a subjektivní vlastnosti zvuku a jejich vzájemné vztahy (hlasitost, výška, barva, doba trvání), diference limen
 5. Maskování, kritická šířka pásma, sčítání hlasitostí
 6. Časové prahy, zázněje, kombinační tóny, proměnnost subjektivního vnímání v čase
 7. Binaurální slyšení a lokalizace zvuku v prostoru

Doporučená nebo povinná literatura

V. Syrový: Hudební akustika, AMU 2003, kap. 1,2,7

V. Syrový, Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky, AMU 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
15:15–16:00
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:15–16:00 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů