Základy zvukové tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZAZT2 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět poskytuje posluchačům v nejširším smyslu první základní přehled uměleckých a technických aspektů tvůrčí práce se zvukem a seznamuje je s taktikou a strategií zvukové komunikace jako umělecké profese.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Volba prostoru, rozmístění interpretů, technika mikrofonování

Volba technologie záznamu, kontrolní poslech, organizace nahrávání

Zvuková postprodukce, její základní prostředky a postupy

Zvuková mixáž a montáž, umělý prostor, ekvalizace, mastering

Zvuková retuš, restaurace a rekonstrukce

Režie ozvučení, její základní prostředky a postupy

Ozvučení audiovizuálního díla „off line“, „on line“, divadelní a muzikálový zvuk

Elektronický zvuk a jeho realizace

Principy zvukové syntézy a její hardwarové a softwarové prostředky

Realizace a prezentace elektroakustické hudby

Historie a současnost prostředků a postupů elektroakustické hudby

Hudební režie, taktika a strategie týmové práce při realizaci zvukového díla

Technické, akustické a psychologické aspekty poslechu zvukového díla

Kvalita zvuku, její technická, estetická a umělecká interpretace

Zvuková výchova, hudební a „zvukový“ sluch, zvuková zkušenost a paměť

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební zvuk, AMU Praha 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů