Ansámblová hra 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174AH1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK, Jiří SLAVÍK, Luboš SOUKUP

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je získání a prohloubení schopností a návyků potřebných pro souhru s ostatními hráči ve skupině. Důraz je kladen na flexibilitu a schopnost podpořit svou hrou hudební vyznění celku. Studenti si osvojí hru v souborech různého stylového zaměření.

Forma studia

Praktická hra v souborech různého složení a obsazení.

Předpoklady a další požadavky

Individuální poslech hudby různých období jazzové historie, různého nástrojového obsazení a stylového pojetí. Cvičení na nástroj.

Obsah kurzu

Studenti během roku vystřídají několik ansámblů s různým stylovým zaměřením. Práce každého ansámblu je na konci příslušného období zakončena veřejným koncertem.

Doporučená nebo povinná literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě průběžného přístupu studenta ke studiu a zhodnocení závěrečného koncertu příslušného souboru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů