Ansámblová hra 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174AHJ3 Z 4 2CT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V PŘÍPRAVĚ

Forma studia

Praktická hra v souborech různého složení a obsazení.

Předpoklady a další požadavky

V PŘÍPRAVĚ

Obsah kurzu

V PŘÍPRAVĚ

Doporučená nebo povinná literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

V PŘÍPRAVĚ

Poznámka

V PŘÍPRAVĚ

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů