Ansámblová hra 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174AHJ4 ZK 4 2CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V PŘÍPRAVĚ

Forma studia

V PŘÍPRAVĚ

Předpoklady a další požadavky

V PŘÍPRAVĚ

Obsah kurzu

V PŘÍPRAVĚ

Doporučená nebo povinná literatura

V PŘÍPRAVĚ

Hodnoticí metody a kritéria

V PŘÍPRAVĚ

Poznámka

V PŘÍPRAVĚ

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů