Didaktika/Vyučovatelská praxe bicích-jazz 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DPBJ1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK, Jiří SLAVÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Odhalit studentům tajemství úspěchů v jejich eventuelní pedagogické činnosti.

Forma studia

Individuální kozultace

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.

Základní akcent je položen na pedagogiku hudby pro bicí sólo. V neposlední řadě klade hudba 20. století nové nároky i na pedagogický přístup k interpretačnímu pojetí skladby i její realizaci. Rozvoj osobnosti studenta je veden přes seminář k samostatnému vyučování, ke schopnosti vyjadřovat a zdůvodnit svoje názory.

Doporučená nebo povinná literatura

G. Racz: Handbuch für Schlagzeug

J. Holland: Das Schlagzeug

H. Vogt: Neue Musik nach 1945

U. Michels: Texte und Tafel zur Musik

Radek Krampl - Melodic Persussion Methodology

Hodnoticí metody a kritéria

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů