Didaktika/Vyučovatelská praxe kytary-jazz 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DPGJ1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vyučovatelská praxe probíhá ve spolupráci s vybranými školami v Praze: Konzervatoř v Praze, Na rejdišti 1, Gymnázium Jana Nerudy, Komenského nám.9, Praha 3,Hudební škola hl.m. Prahy, Komenského nám. 9, ZUŠ Štefánikova, Praha 5, Soukromá ZUŠ Music Art Písková 126, Praha 5, ISMFA Příběnická 16, Praha 3. Posluchači mají povinnost hospitovat a vést výuku pod odborným dohledem pedagogů uvedených škol.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Výuka probíhá pod vedením pedagogů hlavního oboru v úzké souvislosti s výukou hlavního oboru se zvláštním zaměřením na individuální schopnosti studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Jim Hall - Průvodce jazzového kytaristy (Barenreiter) / Exploring Jazz Guitar, Milwaukee: Hal Leonard Inc., 1991

Mick Goodrick - The Advancing Guitarist, Hal Leonard Corp. 1987

Jon Damian - The Guitarist's Guide to Composing and Improvising, Berklee Press Publications, 2001

Bret Wilmott - Complete Book of Harmony, Theory and Voicing, Mel Bay Publications, Inc., 1994

Hodnoticí metody a kritéria

Přednáška, diskuse.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů