Didaktika/Vyučovatelská praxe kontrabasu-jazz 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DPKJ1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Výuka probíhá pod vedením pedagogů hlavního oboru v úzké souvislosti s výukou hlavního oboru se zvláštním zaměřením na individuální schopnosti studenta.

Výsledky učení

Vyučovatelská praxe probíhá ve spolupráci s vybranými školami v Praze: Konzervatoř v Praze, Na rejdišti 1, Gymnázium Jana Nerudy, Komenského nám.9, Praha 3,Hudební škola hl.m. Prahy, Komenského nám. 9, ZUŠ Štefánikova, Praha 5, Soukromá ZUŠ Music Art Písková 126, Praha 5, ISMFA Příběnická 16, Praha 3. Posluchači mají povinnost hospitovat a vést výuku pod odborným dohledem pedagogů uvedených škol.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

F. Černý: Moderní škola pro kontrabas

Hodnoticí metody a kritéria

Přednáška, diskuse.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů