Didaktika/Vyučovatelská praxe saxofonu-jazz 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DPSJ2 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.Předmět připraví studenty na pedagogickou dráhu na středních školách, konzervatořích nebo na hudebních školách. Také pomůže studentům pochopit principy hry na

saxofon v jejich vlastní praktické činnosti. V tomto předmětu je metodickým nácvikem probrána problematika správné prstové techniky, interpretace a literatury. Studentu je umožněna i praktická činnost se žáky, kteří na nástroj teprve začínají hrát. Prstová technika je demonstrována na jednoduchých etudách a je přiložen výklad, jak správně postupovat při nácviku či při odstraňování problémů. Možnosti interpretace a pohledům na možnosti,jak docílit v různých žánrech a obdobích správné nebo možné interpretace, je věnována nemalá část předmětu. Toto je spojeno i s rozhledem v literatuře nástroje. Praktická metodika je součástí předmětu, kdy student sám metodicky vede žáky, kteří buď na saxofon začínají nebo dosáhli různé úrovně

saxofonové hry.

Výsledky učení

Předmět slouží k metodickému nácviku a osvětlení všech problematik hráče na klarinet. Zabývá se prstovou technikou, interpretačními pojmy, literaturou a praktickými činnostmi studenta s mladými ,začínajícími hráči na saxofon

1.Metodika správné prstové techniky

2.Osvětlení interpretačních pojmů z hlediska metodického nácviku

3.Literatura pro klarinet metodicky rozdělená pro jednotlivé stupně škol a zdatnosti žáků

4.Metodicko praktická činnost se začínajícími žáky s různou úrovní talentu a předpokladů

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Literatura

Krtička ,Stanislav: Metodika hry na klarinet

Jeanjean,Paul : Vade mecum

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se iniciativa a tvůrčí přístup.

Poznámka

Studenti získávají potřebné informace z oblasti didaktiky příslušných oborů. Mohou si takto rozšířit své vzdělání o pedagogickou způsobilost.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů