Historie nástroje hlavního oboru-jazz 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174HNJ2 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznání základní problematiky vývoje nástrojové hry v souvislosti s jednotlivými jazzovými etapami. Poslech a studium hry význačných inovátorů nástroje. Využití literatury, historických i současných nahrávek.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova vychází z historické posloupnosti vývoje jazzu.

Doporučená nebo povinná literatura

xxxxx

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při přednáškách, vypracování práce na téma zadané pedagogem.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů