Improvizace jazzových nástrojů 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJN1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je seznámení se základními dílčími aspekty jazzové improvizace, jejich procvičení a osvojení.

Forma studia

Výklad s poslechem hudebních ukázek a následné praktické cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základní hudební nauky.

Obsah kurzu

Postupné seznámení s jednotlivými aspekty jazzové improvizace jako je práce s pauzou, s délkou frází a jejich hustotou, tóny různého trvání, dynamikou, použití guide lines, akordické improvizace atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Hal Crook: How To Improvise, Advance Music 1991

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě výsledku písemného testu.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů