Improvizace jazzových nástrojů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJN2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je seznámení se základními dílčími aspekty jazzové improvizace, jejich procvičení a osvojení.

Forma studia

Výklad s poslechem hudebních ukázek a následné praktické cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Splnění požadavků 1. semestru.

Obsah kurzu

Postupné seznámení s dalšímimi aspekty jazzové improvizace jako je práce se symetrickou zmenšenou stupnicí, použití akordických nadstaveb, upper structure triads, improvizační cvičení v rámci skladby, použití pentatoniky atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Hal Crook: How To Improvise, Advance Music 1991

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě výsledku písemného testu.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů