Improvizace jazzových nástrojů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJN2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je seznámení se základními dílčími aspekty jazzové improvizace, jejich procvičení a osvojení.

Forma studia

Výklad s poslechem hudebních ukázek a následné praktické cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Splnění požadavků 1. semestru.

Obsah kurzu

Postupné seznámení s dalšímimi aspekty jazzové improvizace jako je práce se symetrickou zmenšenou stupnicí, použití akordických nadstaveb, upper structure triads, improvizační cvičení v rámci skladby, použití pentatoniky atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Hal Crook: How To Improvise, Advance Music 1991

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě výsledku písemného testu.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů