Improvizace jazzových nástrojů 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJN3 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti si během roku vyzkoušejí prvky několika rozdílných hudebních žánrů, které by posléze měli být schopni využít ve vlastní tvorbě. Práce celého semináře bude uzavřena dvěma veřejnými koncerty.

Výsledky učení

Seminář Improvizace 3 a 4 usiluje o pochopení konstrukce daných hudebních žánrů tak, aby byli studenti schopni převzít zakladní skladatelské stavební prvky a rozvinout je v rámci vlastních kompozic a improvizací. Seminář klade důraz na rozšíření výrazových prostředků v rámci strukturovaného improvizačního jazyka každého studenta skrz pochopení stavby melodie, harmonie, formy apod.

Předpoklady a další požadavky

Individuální poslech hudby z daných časových období. Individuální rozvoj smyslu pro strukturu a hudební paměť v rámci improvizace v reálném čase.

Literatura

L. Bernstein: The Unanswered Question ? Six Harvard Lectures

Intenzivní poslech nahrávek, které budou rozdány studentům během školního roku

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě průběžného přístupu studenta ke studiu, kvality vypracovaných úkolů a dosažené úrovně improvizačních schopností. Součástí hodnocení budou i studentské koncerty.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů