Improvizace jazzových nástrojů 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJN4 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář Improvizace 3 a 4 usiluje o pochopení jazykové konstrukce daných hudebních žánrů tak, aby byli studenti schopni převzít zakladní skladatelské stavební prvky a rozvinout je v rámci vlastních kompozic a improvizací. Seminář klade důraz na rozšíření výrazových prostředků v rámci strukturovaného improvizačního jazyka každého studenta skrz pochopení stavby melodie, harmonie, formy apod.

Forma studia

Praktická hra v souborech různého složení a obsazení. Poslech a analýza hudebních ukázek, kompoziční činnost.

Předpoklady a další požadavky

Individuální poslech hudby z daných časových období. Individuální rozvoj smyslu pro strukturu a hudební paměť v rámci improvizace v reálném čase.

Obsah kurzu

Studenti si během roku vyzkoušejí prvky několika rozdílných hudebních žánrů, které by posléze měli být schopni využít ve vlastní tvorbě. Práce celého semináře bude uzavřena dvěma veřejnými koncerty.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Bernstein: The Unanswered Question ? Six Harvard Lectures

Intenzivní poslech nahrávek, které budou rozdány studentům během školního roku

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě průběžného přístupu studenta ke studiu, kvality vypracovaných úkolů a dosažené úrovně improvizačních schopností. Součástí hodnocení budou i studentské koncerty.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů