Jazzová teorie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JT2 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Základy jazzové harmonie a její vývoj v první polovině 20. století. Základy aranžování pro kombo a malý jazzový ansámbl. Základy jazzové skladby a studium standardů a jazzových skladeb 20.-50. let.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Jazzové teorie 1.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor jazzové hudby na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v letním semestru 1. ročníku bakalářského stupně studia. Výuka končí zápočtem po vypracování všech domácích úloh a dvou větších projektů na základě odpřednášené látky. Okruh 1: Základy jazzové harmonie. Okruh 2: Aranžování pro jazzové kombo a malý jazzový ansámbl. Okruh 3: Studium a analýza jazzových skladeb 20.-50. let a vlastní tvorba studentů v těchto hudebních stylech.

Doporučená nebo povinná literatura

Gunther Schuller: Early Jazz

Jim Hall: Průvodce jazzového kytaristy

Miles Davis & Quincy Troupe: Miles ? The Autobiography

Robin D.G.Kelley: Thelonious Monk

Charles Mingus: Beneath the Underdog

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci letního semestru formou vypracování domácích úloh a dvou větších projektů na základě odpřednášené látky.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů