Jazzová teorie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JT4 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pokročilá jazzová harmonie a její vývoj od 50. do 90. let 20. století. Pokročilejší aranžování pro kombo a malý jazzový ansámbl. Vývoj jazzové skladby od 50. do 90. let 20. století. Studium významných jazzových skladatelů těchto období a analýza jejich skladeb.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Jazzové teorie 3.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor jazzové hudby na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v letním semestru 2. ročníku bakalářského stupně studia. Výuka končí zápočtem po vypracování všech domácích úloh a dvou větších projektů na základě odpřednášené látky. Okruh 1: Pokročilá jazzová harmonie. Okruh 2: Aranžování pro jazzové kombo a malý jazzový ansámbl od 50. do 90. let 20. st. Okruh 3: Studium a analýza jazzových skladeb 50.-90. let 20. st. a vlastní tvorba studentů v těchto hudebních stylech.

Doporučená nebo povinná literatura

Robin D.G.Kelley: Thelonious Monk

Mick Goodrick: The Advancing Guitarist

Dave Liebman: A Chromatic approach to Jazz Harmony and Melody

Walt Weiskopf: Intervalic Improvisation

Jim Hall: Průvodce jazzového kytaristy

Miles Davis & Quincy Troupe: Miles ? The Autobiography

Charles Mingus: Beneath the Underdog

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci letního semestru formou vypracování domácích úloh a dvou větších projektů na základě odpřednášené látky.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů