Hra na kontrabas-jazz 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KBJ2 ZK 6 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Rozšiřování znalosti standardního jazzového repertoáru, přínosu význačných inovátorů jazzového kontrabasu v jazzové historii, systematická práce na vlastní umělecké tvorbě.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

František Černý: Technické studie v palcové poloze

30 etudes - caprices

Franz Simandl: Gradus ad Parnassum

Chuck Sher: The Improvisor's Bass Method

Chuck Sher & Marc Johnson: Concepts for Bass Soloing

Ray Brown's Bass Method

Todd Coolman: The Bottom Line

Charlie Parker Omnibook

The New Real Book vol. 1 - 3, Sher Music

The European Real Book, Sher Music

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na zkoušky před kolegiem děkana.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů