Hra na kontrabas-jazz 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KBJ7 zápočet 12 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 291 až 351 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Výsledky učení

Další zdokonalování a prohlubování instrumentálních dovedností. Rozšiřování znalosti standardního jazzového repertoáru, studium význačných inovátorů jazzového kontrabasu, systematická práce na vlastní umělecké tvorbě.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

František Černý: 30 etudes - caprices

Franz Simandl: Gradus ad Parnassum

Chuck Sher & Marc Johnson: Concepts for Bass Soloing

Charlie Parker Omnibook

The New Real Book vol. 1 - 3, Sher Music

The European Real Book, Sher Music

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na ročníkový koncert.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů