Hra na klavír-jazz 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KLJ0 Z 13 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 315 až 380 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.

Zvládnutí základní pedagogcké problematiky.

Studium základního repertoáru

hudby s klavírem.

Rozšíření sólového repertoáru vzhledem k ukončení bakalářského cyklu, příprava na bakalářský absolventský koncert. V případě rozhodnutí o pokračování studia osvojení si repertoáru pro přijímací zkoušky do magisterského stupně.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Rámcová osnova.

III.ročník:

Doporučená nebo povinná literatura

Basic piano literature of the Baroque, Pre-Classical, Vienna Classic, Romatic, Impressionistic and pivotal repertoire of the 20th century (Prokofiev, Debussy, Ravel and others). This basic literature is expanded to the required repertoire for various national and international piano competitions.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělovaný pedagogem hlavního oboru za splnění studijního plánu a zodpovědnou přípravu absolventského koncertu. Hodnocení absolventských koncertů určenými oponenty.

Poznámka

Není.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů