Hra na klavír-jazz 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KLJ1 Z 6 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 141 až 171 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových období.

Seznámení s vysokoškolským prostředím, osvojení návyků vysokoškolského studia. Příprava na závěrečné zkoušky a zkoušky před kolegiem děkana koncem II. semestru.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Rámcová osnova.

I. ročník:

Doporučená nebo povinná literatura

Basic Piano literature of the Baroque, Pre-Classical, Viennese Classical, Romantic, Impressionistic and pivotal repertoire of the 20th century (Prokofiev, Debussy, Ravel and others).This fundamental literature is expanded to the required repertoire for various national and international level contests.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělění zápočtu pedagogem hlavní ho oboru za plnění studijního plánu.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů