Hra na klavír-jazz 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KLJ6 zápočet 6 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Rámcová osnova.

III.ročník:

Výsledky učení

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.

Zvládnutí základní pedagogcké problematiky.

Studium základního repertoáru

hudby s klavírem.

Rozšíření sólového repertoáru vzhledem k ukončení bakalářského cyklu, příprava na bakalářský absolventský koncert. V případě rozhodnutí o pokračování studia osvojení si repertoáru pro přijímací zkoušky do magisterského stupně.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Basic piano literature of the Baroque, Pre-Classical, Vienna Classic, Romatic, Impressionistic and pivotal repertoire of the 20th century (Prokofiev, Debussy, Ravel and others). This basic literature is expanded to the required repertoire for various national and international piano competitions.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělovaný pedagogem hlavního oboru za splnění studijního plánu a zodpovědnou přípravu absolventského koncertu. Hodnocení absolventských koncertů určenými oponenty.

Poznámka

Není.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů