Hra na klavír-jazz 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KLJ8 ZK 12 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 290 až 350 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.

Zvládnutí základní pedagogcké problematiky.

Studium sólového repertoáru i základního repertoáru

hudby s klavírem.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Rámcová osnova.

II.ročník:

Doporučená nebo povinná literatura

Basic piano literature of the Baroque, Pre-Classical, Vienna Classic, Romatic, Impressionistic and pivotal repertoire of the 20th century (Prokofiev, Debussy, Ravel and others). This basic literature is expanded to the required repertoire for various national and international piano competitions.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka z hlavního oboru podle výsledku zkoušky před komisí.

Poznámka

Rozšiřování repertoáru a příprava poloviny ročníkového koncertu uskutečněného během II. semestru II. ročníku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů