Hra na klavír-jazz 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KLJ9 Z 13 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 316 až 381 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.

Zvládnutí základní pedagogcké problematiky.

Studium základního repertoáru

hudby s klavírem.

Rozšíření sólového repertoáru vzhledem k ukončení bakalářského cyklu, příprava na bakalářský absolventský koncert. V případě rozhodnutí o pokračování studia osvojení si repertoáru pro přijímací zkoušky do magisterského stupně.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Rámcová osnova.

III.ročník:

Doporučená nebo povinná literatura

Basic Piano literature of the Baroque, Pre-Classical, Viennese Classical, Romantic, Impressionistic and pivotal repertoire of the 20th century (Prokofiev, Debussy, Ravel and others).This fundamental literature is expanded to the required repertoire for various national and international level contests.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělovaný pedagogem hlavního oboru za splnění studijního plánu a zodpovědnou přípravu absolventského koncertu.

Poznámka

Není.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů