Koncertní praxe 2 - kytara-jazz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KPGJ2 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prověření interpretačních, nástrojových a tvůrčích schopností studentů na veřejném pódiu.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Vychází z hlavního oboru podle individuálních dispozic a schopností studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Nástrojová literatura příslušného oboru.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při výuce, bakalářský koncert.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů