Koncertní praxe 1 - klavír-jazz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KPKVJ1 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Koncertní praxe vychází ze studijní náplně hlavního oboru s přihlédnutím ke konkrétním cílům studia v daném ročníku (např. přípravy na různé soutěže).

Slouží k praktické i psychické přípravě na celovečerní výkon v rámci repertoáru odpovídajícímu studijnímu plánu, který vychází ze šesti stylových období v různých ročnících, tedy repertoár od období předklasického po soudobou hudbu. Tento koncert má formu půlrecitalu ve 2. ročníku a formu celovečerního koncertu v dalších ročnících.

Výsledky učení

V rámci koncertní praxe si student ověřuje své interpretační schopnosti získávané v hodinách individuální výuky na koncertním pódiu, před publikem. Programová náplň koncertů vychází z nastudovaného repertoáru dle studijních plánů jednotlivých ročníků a doplňuje se případně potřebným repertoárem pro národní či mezinárodní soutěže apod..

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

The concert program originates in the study plans for the individual study year instruction supplemented, if needed by the program requirements necessary to participate in national or international contests, etc.

Hodnoticí metody a kritéria

Uspěšné provedení programu půlrecitalu ve II. ročníku bakalářského studia, recitalu v I. ročníku magisterského studia a absolventských koncertů v závěrečných ročnících bakalářského a magisterského studia. Program recitalů lze případně doplnit provedením díla z oblasti komorní hudby.

Poznámka

Termíny koncertů se sjednávají prostřednictvím koncertního oddělení hudební fakulty.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů