Koncertní praxe 2 - klavír-jazz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KPKVJ2 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci koncertní praxe si student ověřuje své interpretační schopnosti získávané v hodinách individuální výuky na koncertním pódiu, před publikem. Programová náplň koncertů vychází z nastudovaného repertoáru dle studijních plánů jednotlivých ročníků a doplňuje se případně potřebným repertoárem pro národní či mezinárodní soutěže apod..

Forma studia

Způsob uskutečnění vychází z povahy tohoto předmětu, tj. umělecké prezentace na koncertním pódiu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Koncertní praxe vychází ze studijní náplně hlavního oboru s přihlédnutím ke konkrétním cílům studia v daném ročníku (např. přípravy na různé soutěže).

Slouží k praktické i psychické přípravě na celovečerní výkon v rámci repertoáru odpovídajícímu studijnímu plánu, který vychází ze šesti stylových období v různých ročnících, tedy repertoár od období předklasického po soudobou hudbu. Tento koncert má formu půlrecitalu ve 2. ročníku a formu celovečerního koncertu v dalších ročnících.

Doporučená nebo povinná literatura

The concert program comes from the individual study plan for each study year possibly supplemented by necessary program requirements to participate in national or international contests, etc.

Hodnoticí metody a kritéria

Uspěšné provedení programu půlrecitalu ve II. ročníku bakalářského studia, recitalu v I. ročníku magisterského studia a absolventských koncertů v závěrečných ročnících bakalářského a magisterského studia. Program recitalů lze případně doplnit provedením díla z oblasti komorní hudby.

Poznámka

Termíny koncertů se sjednávají prostřednictvím koncertního oddělení hudební fakulty.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů