Hra na kytaru-jazz 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KYJ0 Z 13 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 315 až 380 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Další zdokonalování a prohlubování instrumentálních a improvizačních dovedností. Rozšiřování znalosti standardního a moderního jazzového repertoáru, studium význačných inovátorů jazzového kontrabasu. Důraz kladen na systematické rozvíjení vlastního hudebního jazyka.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

V přípravě.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení magisterského koncertu.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů