Hra na kytaru-jazz 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KYJ2 ZK 7 1T česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Rozšiřování znalosti standardního jazzového repertoáru, přínosu význačných inovátorů jazzové kytary v jazzové historii.

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě, postiženi obsahu a smyslu interpretovaného díla, stylová orientace, rozšiřování repertoáru.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

v přípravě

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na zkoušky před kolegiem děkana.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů