Hra na kytaru-jazz 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KYJ5 Z 5 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 116 až 141 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě, postiženi obsahu a smyslu interpretovaného díla, stylová orientace, rozšiřování repertoáru.

Další zdokonalování a prohlubování instrumentálních a improvizačních dovedností. Rozšiřování znalosti standardního a moderního jazzového repertoáru, studium význačných inovátorů jazzové kytary. Důraz kladen na systematické rozvíjení vlastního hudebního jazyka.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

v přípravě

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení dle individuálního přístupu studenta k výuce a jeho studijních výsledků.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů