Hra na kytaru-jazz 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KYJ8 ZK 12 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 290 až 350 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Další zdokonalování a prohlubování instrumentálních dovedností. Rozšiřování znalosti standardního jazzového repertoáru, studium význačných inovátorů jazzové kytary, systematická práce na vlastní umělecké tvorbě.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

v přípravě

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů