Hra na saxofon-jazz 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174SFJ4 ZK 6 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Veškerá problematika týkající se hry na klarinet-prstová technika, intonace, správné dýchání a interpretace, je zdokonalována na náročnějších etudách s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty Při velmi dobrém jednoduchém staccatu se začne vyučovat dvojité staccato.

  1. Náročnější etudy pro prstovou a rytmickou přesnost- Hlaváč, Zítek, Lancelot, Bozza.
  2. Dvojité staccato se vyučuje metodikou prof. V. Mareše, která je založena na spolupráci jazyka a ozevu druhého tónu pomocí dechu. Pokud není jednoduché v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším předmětu.
  3. Fantazijnější přednesové skladby - student zapojí vlastní hudební představy- Saint Saëns, Stravinský, Schumann, Suttermeister.

Forma studia

Soustavná pódiová praxe v rámci sólových kreací, komorních souborů a menších, či orchestrů.

Pravidelná prezentace v rámci interpretačních seminářů a přehrávek jednotlivých nástrojových tříd.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. To je v tomto předmětu základem výuky. Rozvíjení vlastní osobnosti je zde prioritou. Veškerá problematika týkající se hry na klarinet je zdokonalována na etudách Hlaváč, Zítek, Lancelot , Bozza s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Pokud stav klarinetové techniky studenta dovolí, je v tomto předmětu zahájena výuka dvojitého staccata. Jedná se o princip, kdy jazyk ze dvou po sobě následujících tónů nasazuje pouze jeden. Druhý se rozezvučí pomocí proudu vzduchu. Starší školy používaly pomocnou hlásku K. Na HAMU je použita škola hry dvojitého staccata prof. V. Mareše, kde je principem správně používaný dech v kombinaci s pohybem jazyka. Tato metoda je ověřena v praxi v Symfonickém orchestru města Prahy FOK. Pokud není jednoduché staccato v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším časovém sledu. Přednesové skladby se obracejí i k dílům s větším obsahem fantazie, kde musí student zapojit vlastní myšlenky a představy- Saint Saëns, Stravinský, Schumann, Suttermeister.

Doporučená nebo povinná literatura

Zítek, František : 60 etud Moderní etudy pro klarinet

Hlaváč, Jiří : 10 virtuózních etud pro klarinet

Lancelot, Jacques : 33 Etudes faciles

Saint-Saëns, Camille : Sonáta pro klarinet a klavír op 167.

Stravinskij, Igor : Three pieces : for clarinet solo

Francis Poulenc : Sonáta pro klarinet a klavír

Bozza, Eugen : Koncert, Fantasie italienne

Schumann Robert: 3 Fantasijní kusy op.73

Suttermeister, Henry : Capriccio

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů