Seminář jazzových nástrojů 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174SJN4 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář jazzových nástrojů je kolektivní platformou pro prezentaci interpretačních tvůrčích názorů a diskuzi pedagogů a studentů o rozmanitých tvůrčích přístupech. Seminář přispívá k rozvoji samostatného kritického myšlení, analytické schopnosti a tvůrčí diskuze na podkladě poučené argumentace.

Seminář jazzových nástrojů 1 a 2 se zaměřuje na vývoj rytmických a intonačních schopností studentů, které jsou základním elementem pro každého jazzového hudebníka.

Forma studia

Praktická hra ve skupinách různého složení a obsazení.

Předpoklady a další požadavky

Individuální poslech hudby z různých období jazzové historie. Individuální rozvoj rytmických a intonačních schopností.

Obsah kurzu

Rytmická a intonační cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Intenzivní poslech doporučených nahrávek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě průběžného přístupu studenta ke studiu, kvality vypracovaných úkolů a dosažené urovně rytmických a intonačních schopností.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů