Seminář jazzových nástrojů 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174SJN6 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář jazzových nástrojů je kolektivní platformou pro prezentaci interpretačních tvůrčích názorů a diskuzi pedagogů a studentů o rozmanitých tvůrčích přístupech. Seminář přispívá k rozvoji samostatného kritického myšlení, analytické schopnosti a tvůrčí diskuze na podkladě poučené argumentace.

Seminář jazzových nástrojů 1 a 2 se zaměřuje na vývoj rytmických a intonačních schopností studentů, které jsou základním elementem pro každého jazzového hudebníka.

Forma studia

Praktická hra ve skupinách různého složení a obsazení.

Předpoklady a další požadavky

Individuální poslech hudby z různých období jazzové historie. Individuální rozvoj rytmických a intonačních schopností.

Obsah kurzu

Rytmická a intonační cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Intenzivní poslech doporučených nahrávek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě průběžného přístupu studenta ke studiu, kvality vypracovaných úkolů a dosažené urovně rytmických a intonačních schopností.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů