Hra na saxofon-jazz 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174SXJ0 Z 13 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 315 až 380 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V obou rovinách klarinetové hry ?technické i přednesové je uplatňována maximální náročnost na provedení a precizitu. Etudy jsou nejnáročnějšího charakteru jak po stránce technické, tak i rytmické, intonační, nátiskové i dechové. Přednesy svou náročností kladou velké nároky na studentovu úroveň hry nejenom po stránce technické, ale i interpretační.

  1. Etudy - Zítek , Périer
  2. Přednesy např. Hindemith, Copland, Bernstein, Páleníček, Horowitz, Berg, Milhaud, Poulenc.
  3. Dvojité staccato se procvičuje na orchestrálních skladbách , které použití dvojitého staccata vyžadují- Smetana Předehra k opeře Prodaná nevěsta, Beethoven 4. Symfonie a pod.

Forma studia

Soustavná pódiová praxe v rámci sólových kreací, komorních souborů a menších, či s

orchestrů. Pravidelná prezentace v rámci interpretačních seminářů a přehrávek jednotlivých nástrojových tříd.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Poslední bakalářský předmět je již zcela v režii bak. abs. koncertu a dotažení písemné diplomní práce do závěrečné podoby. Etudy jsou voleny tak, aby umožnily nastudovat zvolený bakalářský repertoár. Většinou se jedná o nejnáročnější-

Po technické i přednesové stránce je uplatňována maximální pozornost na provedení a precizitu. Přednesy opět korespondují s repertoárem abs. koncertu, ale pozornost se zaměřuje i na některé skladby období či stylů, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny. Přednesy typu

Doporučená nebo povinná literatura

Périer, August : Vingt-deux études modernes : 7e et 9e degré

Zítek, František : 60 etud Moderní etudy pro klarinet

Copland, Aaron: Clarinet Concerto

Páleníček, Josef : Malá suita / klarinet, klavír

Horowitz, Josef : Sonatina

Berg, Alban : 4 kusy op.5

Milhaud, Darius : Koncert pro klarinet

Milhaud, Darius : Sonatina

Poulenc, Francis : Sonáta

Hindemith, Paul : Sonáta /1939/ pro klarinet a klavír

Bernstein, Leonard : Sonáta pro klarinet a klavír

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů