Hra na saxofon-jazz 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174SXJ1 Z 6 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 141 až 171 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na jednodušších etudách a přednesových skladbách se rozpoznají a definují jednotlivé nástrojové a hráčské problémy, které si student přinesl z předešlého studia - ty se mohou týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky.

  1. Technická problematika se vyučuje pomocí snadnějších
  2. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení.

Forma studia

Průběžná účast studentů v soutěžích

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Cavallini,Ernesto: Cappriccia

Klosé, Hyacinthe : Klarinettenetüden. I

Rosetti (Roesler), Franz Anton: Klarinettenkonzert Es dur

Stamic, Karel: Konzert No. 3

Gambaro, Alessandro : 22 Progresivních studií

Baermann,Carl : 24 Etud

Koželuh, Leopold: Koncert Es Dur

Molter, Johann Meltior : Koncert č.3

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů